सिमा समन्वय बैठकमा भारतीय पक्षबाट नेपाली अधिकारीहरुलाई प्राप्त फोटो उपहारहरु ः

939
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !