“क्या दिएई गणतन्त्र तैंले, दुनियाँ हसाएई”

516

खडक बमं

नीति हरायो राजनिती को, नैतिक्ता नेता को !
न्याँय हरायो अदालत को, भरोसा जन्ता को !!


अख्तियार बन्धक बन्यों, न्यांयमुर्ती गोटी !
नेतान्का कम्पनी जसा, एई देश का पार्टी !!
इसारा माइ आयोग चल्न्यां, गणतन्त्र इसोई छ !
नैत नियम नैंत कानुन, बलिया कि बसाई छ !!
कर्म भुल्ने कर्मचारी, गन भुल्ने सिकारी !
नीति भुल्ने राजनेता, यी त हुन बिकारी !!
पालै पालो सडकमाइ, हुल का हुल निस्क्या छन !
खेल चल्या झैं फुटवल को, दुनियां हेय्रा छन !!
क्या का लागि यो गाईजात्रा, जो आयो उसाइ हुन !
लोभी पापी भ्रष्टाचारी, अपराधी जसाई हुन !!
बर्दीया का बाघ जसा, माँसाहारी नेता !
सौंराहा का हात्ती जसा, मोटायाका नेता !!
भाषण यिन्को बिकाश को, सम्पती जलौंन्या !
बाँचा यिन्को सम्बृधी को, गरीब लाई रुऔंन्या !!
दीन का दीन सडकमाइ, मन पर्दी करौंन्या !
पेसा धन्दा गर्न्यां जति, जाँ का ताई डरौंन्या !!
आफै बोक्सी आफै धामी, हेर्न रमाईलो छ !
सुवा रटाई सडक माई, भेडान्को गोईरो छ !!
जन्तापन पटमुर्खै हुन, हुल का हुल दौंड्याछन !
बिवेक माथी बिर्को कसी, नौंटँकी बन्यांछन !!
राम नाम जपि भजन गाउंन्या, सुवा कि रटान छ !
जाँ हरियो ताई दौंडन्यां, झोल्यान्की बथान छ !!
सत्ता पक्ष पालै पालो, य्राली निकाल्दै छ !
प्रतिपक्ष गहिरो निन्द्रा, सपना बुन्दैछ !!
योई होकि राजनिती तिम्रो, कुटनिती आखिर !
दुएई हातमाई लड्डु समाई, कुर्सी का खातिर !!
इसोई होकि राजनिती कपटी कुटनिती !
मौंका हेरी चौका हान्न्यां, फेला पय्रा जति !!
तानातान छ सत्ता कि लाई, नेता कुर्सी भोगी !
जन्ता लाई पटमुर्ख बनाई, नेता बन्यां ढोगी !!
क्या दिएई गणतन्त्र तैले, दुनियां हसाएइ !
कल्पना का सागरमाइ नेपाल डुबाएइ !!
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !