‘दुएई महिना बर्खा मास, डाडामाथी बस’

358

खडक बमं

लागिग्यो असारको मैंना, पानी बर्सीन लाग्यो,
गया साल का झझल्काले, मनै तर्सीन लाग्यो,,
काँ झानु हो घर छाडी, बालबच्चा बोकिपटी,
गाई भैंसी बाकारा सबै, सम्पति छारीपटी,,
पोर साल सौंनका मैंना, पैराले ज्यान लैग्यो,
दार्चुला ब्रह्मदेव को, पुरै बस्ती बग्यो,,
ऐल साल बर्खे भल, के कती बग्न्यां हो,
पुरै धर्ती रड्डु लाछि, के कती राख्न्यां हो,,
क्या गर्नु घर भित्र बस्नु, रात कि करै छ,
याँ को ले असौज सम्म, पैराकि डरैं छ,,
तिमुरपाटा,नाँग,चौपाती, बुढीतिम्ला,सल्ली,
पोर साल बरीखा भरी, पाय्रो चिल्लि विल्ली,,
दुई जना को ज्यानै खायो, पुरोई गौं रुवायो,
गाई धिनालो पिन्यां बाच्छी, पैंराले डुबायो,,
बग्यो घर फर्कन्या नाइथि, राता त्रीपाल ले,
श्रीसम्पति आउंन्या नाइथि, राहत चामल ले,,
कै कि आसा केगर्नु छ, फाम गर्नु आफुइ छ,
बेला छनाई बिचार गरी, घर छाडी बस्सु छ,,
बाल बच्चाकि धन पैंसाकि, हेर बिचार गरी,
कुलो पान्लो काटी राख, घरका वरी परी,,
आकाशै को कालो बादल, देउं गर्जन्यां बेला,
घर छाडी सुरक्षित बस्नु, बुद्धीमानी होला,,
देवि देउंता भाकल गरी, निर्धक्क बस्सुनाइ,
प्रकृती को पालो पैंचो, कसैले जान्नुनाइ,,
नैंत नेंता नैंत सरकार, कोइनाइ हेरी दिन्या,
घर मथि आयाको पैरो, कोइनाइ रोकि दिन्यां,,
मय्रो मान्सु डुब्यो धन, कोइनाई फर्काई दिन्यां,
बाच्ने लाई परेका दुख, कोइनाइ बाटी लिन्या,,
दुएइ मैना बर्खा मांस, डाँणा मथि बस,
आइझाला हिउंन का दीन, फर्कि घरै आस,,
दशा लागिसक्या पाछाँ, सोचिपटी के हुन्छ,
आफनो जतन आफै गर, के गरी के हुन्छ,,
नैंआसा सरकार को मान्नु, नैंभर माटीको,
क्या गरी छुटन्यां होलो, यो पासो घाटीको,,
जनआएइ एइ सालका पानी, पैरो बगौंनाकि,
जनफर्केइ पोरसाल का पैरा, गाउंइ रोयौंनाकि,,
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !