चुनांव कि चुचाट, टिकट कि भुट्याट

0
439

~~~~~~~~~~~
लुटतन्त्र हो कि लोकतन्त्र हो,
बुझ्नै सक्या होइन !
टिकटै कि लुछा लुछ छ,
जन्ता धेक्या छैन !१!
भोट दिन्यान्की फामैं नाइथि,
टिकट कि भुट्याट छ !
नेता ज्यू कि चाकरी माइ,
दिन रात चुचाट छ !२!
नै रया पार्टी का वाद,
नै नेताका निती !
मुठा रया टिकटै का,
नेताज्यू का खल्ती !३!
चुनाव लड्न्यां टीकट बन्यो,
लाइसेंन्स कै सरी !
लाइसेंन्स को दस्तुर चाहिन्या,
रूपिया का भारी !४!
टिकटै ले के हुन्यां हो,
भोटदिन्यां जन्ताहो !
भोटविना को टिकट खालि,
गलपांसो हुन्यां हो !५!
एक जना ले टीकट पौन्यां,
चार जना रीसौंन्या !
रीसाया का जति सवै,
अन्तर घांति हुंन्या !६!
एइ ठौरको इसोइ चलन,
कैकि क्या भन्याहौ !
आफ्नो जसो नहुंन्या जति,
बिद्रोहि हुन्यांहौ !७!
तै भन्ना त सफा मन ले,
जन्ता सामु बस !
बिकाश को बाॅचा बन्धन,
लक्ष गांठो कस !८!
टिकट दिया जन्ता दिन्छ,
मतदिन्यां जन्ता हो !
कै कि घांत कै कि बात
स्वतन्त्र मन्त हो !९!
टिकट पाया सोच्या छौ कि,
पुरैदेश मेरोइ छ !
चुनाव जित्न कुर्षि पाउन,
कामगर्नु झिक्कै छ !१०!
हज्जारौं को मन जित्नु,
बिस्वास दिलौनु !
बिकाशैको खाका बुनि,
सबै लाई बुझौनु !११!
कर्तव्य देश प्रति भया,
जन्ता प्रति मांया !
क्या को चायो प्रार्टी टीकट,
जन्ता दाइंना भया !१२!
नेतान्की चाकरी है त,
जन्ता प्यांरो बन !
स्वतन्त्र भइ चुनाव लड,
सफा राख मन !१३!
सोच्या छौकि टीकट पाया,
हाम्रो सङ्गत छोडी !
भोट नहालि काॅ झान्यांहुन,
पार्टी बन्धन तोडी !१४!
पहिलो आधार जन्ता नै हुन्,
स्वतन्त्र छन् पक्कै !
दोश्रो आधार कार्य कर्ता,
चुनांव जित्न ठ्याक्कै !१५!
नेता ज्यू का निगाह ले,
टीकट पाया पन !
काम लागन्या आखिरी मा,
मतदाता कै मन !१६!
बाद सबै अपबाद होइग्या,
नेता अवसर भोगि !
ठाउं ठाउंमा गांठाइ गांठा,
लोकतन्त्र भ्यो रोगि !१७!
संम्वीधान लै नियम कांनुन,
कै कुना थन्कीन्छ !
छक्का पञ्जा जो जाणन्छ,
उइ बाजि मारन्छ !१८!
देश जन्ताको सेवा गर्न्यां,
बिचार भया सांचो !
विवेकि नेताको यहां,
परेको छ खांचो !१९!

खडक बहादुर बमं
दुहूं ३ ब्रह्मदेव-बानिगाउं
दार्चुला