कुटी र नाभि गाउँको बीचमा पर्ने नाम्पाक्षेत्रमा कालीकाे राैद्ररूप

0
1078